Kolagen z kości sprzed 80 mln lat potwierdzony!

Data publikacji: 26.03.2017

Dodatkowe analizy proteomiczne rozszerzają wiedzę o kopalnym kolagenie zachowanym w szczątkach kredowego hadrozaura

Co pewien ukazują się ciekawe doniesienia z tematyki tafonomii molekularnej. Kilka bardzo ciekawych prac z tej interdyscyplinarnej dziedziny pojawiło się w ostatnich latach (2013-2016), ale niezwykle badania naukowe pod kątem identyfikacji pierwotnych substancji białkowych w kopalnych kościach zaczęły się tak naprawdę z rozwojem zaawansowanej proteomiki (gałęzi nauki zajmująca się badaniem białek) na początku XX wieku.

I tak w 2009 roku na łamach pojawiła Science się publikacja o skamieniałych naczyniach krwionośnych zawierających niezwykle dobrze zachowane, nienaruszone białka – w tym kolagen typu I – z kości hadrozaura Brachylophosaurus canadensis.

Zidentyfikowano wówczas kilka sekwencji białkowych, które odpowiadają kolagenowi typu I, a których architektura pozwoliła na pewne wnioskowania odnośnie pokrewieństwa pomiędzy Brachylophosaurus a współczesnymi organizmami. Badania te rozszerza praca, która 25 stycznia 2017 ukazała się w Journal of Proteom Research.

W nowym opracowaniu naukowym opisano sześć kolejnych sekwencji białkowych, które pozwoliły na bardziej precyzyjne umieszczenie Brachylophosaurus canadensis na drzewie rodowym archozaurów. Co istotne, naukowcy badali kość, która była przykryta około metrową warstwą osadu, przez co wykluczono udział zanieczyszczeń w próbce. Sama preparacja okazu oraz badania była prowadzone w specjalnie sterylnych warunkach. Rozszerzając studium prac rozpoczętych w 2009 roku badacze pokazują jak bardzo metodyka rozwinęła się w ciągu tych sześciu lat. Nie jest zatem wykluczone, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze ciekawsze odkrycia!

Kość udowa Brachylophosaur canadensis (MOR 2598) w otaczającym osadzie mineralnym. Miejsce pobrania próbek do analiz molekularnych jest doskonale widoczne. Źródło: https://news.ncsu.edu/2017/01/schroeter-collagen/

Kość udowa Brachylophosaur canadensis (MOR 2598) w otaczającym osadzie mineralnym. Miejsce pobrania próbek do analiz molekularnych jest doskonale widoczne. Źródło: https://news.ncsu.edu/2017/01/schroeter-collagen/

Źródło: Notatka prasowa Uniwersytetu Karoliny Północnej,
https://news.ncsu.edu/2017/01/schroeter-collagen/

Publikacja:

Schroeter, E.R. et al. (2017). Expansion for the Brachylophosaurus canadensis Collagen I Sequence and Additional Evidence of the Preservation of Cretaceous Protein. J. Proteome Res., DOI: 10.1021/acs.jproteome.6b00873

 • Zaplanuj wizytę w JuraParku
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Krasiejów
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Solec
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Bałtów
  Wchodzę