Badania naukowe

Działalność naukowa Stowarzyszenia Delta oraz PaleoSafari Team

Obecnie JuraPark postrzegany jest w Polsce jako zespół parków tematycznych, a w wyniku licznych publikacji naukowych, realizowanych pod szyldem PaleoSafari Team lub Park Nauki i Ewolucji Człowieka również na arenie międzynarodowej zyskał swoje miejsce, jako nowa placówka badawcza. W 2012 roku, liderzy grupy PaleoSafari, Piotr Lichota, prof. Martin Lockley i dr Gerard Gierliński, nakreślili zakres i charakter aspiracji PaleoSafari JuraPark w ramach międzynarodowej ochrony dziedzictwa geologicznego pod patronatem UNESCO. Zadanie to, powierzone naukowcom zrzeszonym w PaleoSafari Team jest obecnie wypełniane. Poniżej przedstawiamy w ujęciu chronologicznym największe sukcesy naszych naukowców, oraz efekty działalności związane z ochroną obiektów paleontologicznych w globalnym zakresie.

2016.

Dawid Surmik publikuje na łamach Przeglądu Geologicznego artykuł poświęcony nowym nagromadzeniom kostnych w osadach środowisk okołopływowych dolnego wapienia muszlowego w kopalni Stare Gliny k. Olkusza. Naukowiec staje się także współautorem redeskrypcji szczątków kręgowców lądowych z historycznych kolekcji muzealnych, obejmujących także najstarszy (w ujęciu historycznym) szczątek dinozaura, opisany z ziem polskich. Praca ukazuje się czasopiśmie paleontologicznym Historical Biology. Dawid Surmik i Andrzej Boczarowski wraz z interdyscyplinarnym zespołem naukowców publikują na łamach PLOS One artykuł o skamieniałych naczyniach krwionośnych z zachowanymi śladami pierwotnej materii organicznej, pochodzenia białkowego z kości triasowych gadów morskich. Odkrycie to uznawane jest za najstarsze na Świecie zachowanie substancji organicznej w kopalnych kościach. Publikacja jest składową pracy doktorskiej Dawida Surmika debatującej o taksonomii i mikrotafonomii gadów triasowych morskich. Gerard Gierliński i Dawid Surmik są współautorami publikacji o śladach zalotów teropodów z wczesnej kredy stanu Colorado. Publikacja ukazuje się w periodyku Scientific Reports, należącym do grupy Nature Publishing Group. Piotr Szrek z zespołem publikują w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology artykuł o niezwykłych śladach żerowania ryb dewońskich.

2015.

Zostaje otwarte pierwsze na świecie muzeum ichnologiczne PaleoSafari Moab Giants, które jest siostrzanym obiektem dla polskich JuraParków. Stowarzyszenie Delta i JuraPark są partnerami konferencji European Association of Vertebrate Paleontologists (Europejskie Stowarzyszenie Paleontologii Kręgowców), która w 2015 roku odbywa się w Opolu, a także na terenie naszych obiektów w Krasiejowie. W konferencji biorą udział Dawid Surmik i Andrzej Boczarowski, którzy prezentują wyniki swoich najnowszych badań. Piotr Szrek, członek PaleoSafari Team publikuje w prestiżowym piśmie Journal of Vertebrate Paleontology artykuł o pierwszej plakodermie z dolnego dewonu Bukowej Góry (Góry Świętokrzyskie). Wraz ze współautorami na łamach Estonian Journal of Earth Sciences publikują artykuł o korzeniach dewońskich roślin naczyniowych z Gór Świętokrzyskich. Dawid Surmik w gronie naukowców, którzy publikują w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology artykuł o koprolitach morskich drapieżników z wczesnego triasu Górnego Śląska. Ukazuje się także publikacja Martina Lockley’a i Gerarda Gierlińskiego z zespołem, którzy na łamach PLOS One opisują dolnokredowe stanowisko z licznymi tropami ornitopodów w Qijang w południowo-środkowych Chinach.

2014.

Dawid Surmik współautorem pracy o pierwiastkach ziem rzadkich i diagenezie kości gadów morskich z Żyglina na Górnym Śląsku, opublikowanej w Chemical Geology. Dawid Surmik z zespołem publikuje wyniki prac wykopaliskowych na terenie kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie, praca ukazuje się w Contemporary Trends in Geoscience.

2010- 2011

Od 2010 roku JuraPark jako międzynarodowa grupa PaleoSafari Team kontynuuje działania badawcze na kontynencie północnoamerykańskim dotyczące powtórnych badań znanych już typów śladów jak Kayentapus i Sauroxallopus, a także opracowywania nowych dinozaurowych znalezisk na terenie stanu Utah, na mocy uprawnień amerykańskiego urzędu do zarządzania ziemiami federalnym (Bureau of Land Management). Prace te wiążą się z wyjątkowym odkryciem niezwykle bogatego i doskonale zachowanego zespołu śladów wczesnokredowych dinozaurów w Mill Canyon oraz późnojurajskich znalezisk na własnym stanowisku formacji Morrison będącym terenem Moab Giants należącym wraz z JuraPark do grupy Paleosafari. Dodatkowymi obszarami opracowań naukowych są też w tym okresie pojedyncze znaleziska z terenu Mongolii i Grecji.

Od roku 2011 JuraPark bierze aktywny udział w badaniach na obszarze Chińskiej Republiki Ludowej, w prowincjach Hebei, Sichuan, Shandong, Autonomicznym Okręgu Xinjiang Uyghur i w rejonie Pekinu. Owocem tej rozwlekłej działalności jest siedemnaście opublikowanych prac naukowych afiliowanych przez JuraPark oraz współpraca z zespołami naukowymi z szesnastu placówek badawczych na świecie: University of Colorado (USA), Key Laboratory of Evolutionary Systematics of Vertebrates (Chiny), China University of Geosciences (Chiny), Saurierwelt Palaontologisches Museum (Niemcy), Zigong Dinosaur Museum (Chiny), Peace Region Palaeontological Reseach Center (Kanada), Museum of Western Colorado (USA), Chinju Natinal University of Education (Korea Południowa), National Research Institute of Cultural Heritage (Korea Południowa), Utah Geological Survey (USA), Linyi University (Chiny), Upsala University (Szwecja), Dexie State College (USA), Gansu Geological Museum (Chiny), University of Alberta (Kanada) i New Mexico Museum of Natural History and Science (USA).

2009

JuraPark podejmuje się pracy badawczej i zakrojonej na ogromną skalę akcji ratunkowej unikatowych znalezisk tropów wczesnojurajskich dinozaurów z Szydłówka. Dziesiątki wielotonowych okazów zostało w całości przewiezionych i zabezpieczonych w JuraParku w Bałtowie. W tym samym roku przeprowadzone zostały również przez JuraPark pionierskie badania środkowojurajskich stanowisk dinozaurów w rejonie Imilchil w Maroku, oraz dokonane zostało odkrycie pierwszego śladu przedstawiciela terizinozaurów w Północnej Ameryce, w późnokredowych osadach z Muddy Creek Canyon (USA).

2008

Od roku 2008 JuraPark podjął własne prace badawcze w zakresie paleoichnologii kręgowców jednocześnie rozszerzając swoje działania poza obszar świętokrzyski i poza kontynent europejski. Przedmiotem badań były tropy dinozaurów z później jury obszaru świętokrzyskiego i nowe późnotriasowe znaleziska śladów dinozaurów w rejonie Moab (USA). Prace te opublikowane zostały na łamach czasopism naukowych w 2009 roku.

2004- 2007

JuraPark prowadzi działania związane były z ochroną i zabezpieczeniem stanowisk i znalezisk paleontologicznych w rejonie Bałtowa i stworzenie w latach 2004-2007 terenowego zaplecza badawczego dla naukowców, głownie z Państwowego Instytutu Geologicznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród ówczesnych dokonań należy zwrócić uwagę na pomoc w opracowaniu, zabezpieczeniu i udostępnieniu publiczności znalezisk tropów dinozaurów w Górach Świętokrzyskich.

2003

Pierwsze zaangażowanie się Stowarzyszenia Delta w badania naukowe miało miejsce w 2003 roku, na rok przed otwarciem przez Stowarzyszenie „Bałtowskiego Parku Jurajskiego” (dziś JuraParku Bałtów). Był to udział w wydobyciu i zabezpieczeniu zagadkowych wczesnojurajskich roślin w kamieniołomie w Śmiłowie koło Szydłowca – zielnych roślin zasypanych w pozycji przyżyciowej przez wydmę 180 mln lat temu.

 • Zaplanuj wizytę w JuraParku
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Krasiejów
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Solec
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Bałtów
  Wchodzę