Najstarszy przykład skoliozy u kopalnego kręgowca

Data publikacji: 28.09.2017

Dowód na najstarsze wystąpienie skoliozy opisali polscy naukowcy.

Niemal kompletny szkielet permskiego gada morskiego w 1999 roku był przedmiotem pracy magisterskiej Agnieszki Kapuścińskiej (Instytut Paleobiologii PAN). Okaz pochodzi z Brazylii i został nabyty od prywatnego kolekcjonera, pierwotnie oznaczony jako późnopermski Mesosaurus brasiliensis. Kapuścińska w trakcie swoich badań rozpoznała okaz jako Stereosternum tumidum, datując go na wczesny perm, tj. na około 290 milionów lat. W opisie okazu zwróciła uwagę na patologię w środkowej części kręgosłupa, jednak na postawienie diagnozy trzeba było poczekać, gdyż okaz trafił do magazynu instytutowego na kolejne 17 lat. W przypadkowej rozmowie pod koniec 2016 roku Agnieszka Kapuścińska przekazała swoje obserwacje Dawidowi Surmikowi (Park Nauki i Ewolucji Człowieka, Fundacja Delta PaleoSafari) i Tomaszowi Szczygielskiemu (Instytut Paleobiologii PAN), zainteresowanym patologiami szkieletowymi kopalnych kręgowców. Badacze rozpoznali skoliozę spowodowaną wystąpieniem kręgu połowiczego. Ich diagnozę potwierdził znany badacz kopalnych patologii
i współautor opracowania, Bruce Rothschild z Carnegie Museum w Pittsburghu (USA).

Chociaż kręgi połowicze w zapisie kopalnym były już znane, okaz jest niezwykle interesujący
z kilku powodów. Po pierwsze, jest kompletnym szkieletem, podczas gdy większość poprzednio opisywanych przypadków to pojedyncze, zrośnięte ze sobą kręgi. Drugą ważną cechą jest wczesnopermski wiek okazu, czyniący go najstarszym tego typu przykładem skoliozy na świecie. Po trzecie, Stereosternum był gadem pływającym, a więc wystąpienie bocznego skrzywienia i powiązane z nim usztywnienie kręgosłupa mogło znacząco upośledzać jego zdolność polowania czy ucieczki, co powinno poskutkować śmiercią takiego osobnika w młodym wieku. Jednakże szkielet należał do osobnika dorosłego. Oznacza to, że sztywność środkowego odcinka kręgosłupa nie utrudniała znacząco jego lokomocji, a zatem Stereosternum do poruszania w wodzie nie wykorzystywał bocznych ruchów tułowia, lecz przede wszystkim ogon. Opisywany okaz jest jedynym znanym przypadkiem tego typu schorzenia u czworonoga wodnego.

Kręg połowiczy jest wadą rzadką, która dotyczy około trzech na 10000 osobników w populacji ludzkiej. –– Prawdopodobieństwo znalezienia kompletnego osobnika gada morskiego sprzed 290 milionów lat z tak znakomicie widoczną patologią jest zatem ewenementem, jeśli uwzględnimy fakt, że tylko nikły procent populacji organizmów ma szansę zachować się w stanie kopalnym – dodają badacze.

Wyniki ich prac zostały opublikowane w amerykańskim otwartodostępowym magazynie naukowym PLOS One 21 września 2017 roku.

Publikacja:

 • Zaplanuj wizytę w JuraParku
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Krasiejów
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Solec
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Bałtów
  Wchodzę