Mikrounaczynienie kości ssaków i dinozaurów gwarancją sukcesu ewolucyjnego?

Data publikacji: 23.12.2016

Wyspecjalizowane, niewielkie czerwone krwinki ssaków i dinozaurów to bardziej efektywny transport tlenu.

Sukces ewolucyjny jaki osiągnęły dinozaury i ssaki jest składową wielu różnych czynników, w tym homojotermii i zdolności do kolonizacji różnych nisz, od rejonów polarnych aż po tropikalne. O tym problemie można przeczytać w wielu tematycznych publikacjach naukowych. W najnowszym raporcie, opublikowanym na łamach Current Biology, Huttenlocker i Farmer zwrócili uwagę na jeszcze jeden istotny czynnik. Jest to mikrounaczynienie kości, z którego pośrednio wynika rozmiar czerwonych krwinek odżywiających tkanki i dostarczających tlen. W swoim studium badacze pokazali istotne podobieństwa w budowie kapilar (bardzo drobnych naczyń krwionośnych) kości korowej oraz jamek kostnych u ssaków i ptaków, oraz ich bezpośrednich przodków – dinozaurów. To właśnie dzięki niewielkim czerwonym krwinkom o morfologii zbliżonej do tych u współczesnych ssaków, dinozaury i triasowe ssaki cechowała lepsza zdolność do transportowania tlenu (a co za tym idzie wydolność oddechowa) niż wcześniejsze czworonogi.

Mikrofotografia pokazuje porównanie czerwonych krwinek platany szponiastej (żaba afrykańska, fot. lewy górny róg) oraz myszarki (gryzon, prawy górny róg) w jednym preparacie mikroskopowym. Mniejsze czerwone krwinki należą do ssaka. Mikrofotografia krwinek: Adam Huttenlocker, zdjęcie myszarki: Anne Burges, zdjęcie platany szponiastej: Tim Vickers.

Mikrofotografia pokazuje porównanie czerwonych krwinek platany szponiastej (żaba afrykańska, fot. lewy górny róg) oraz myszarki (gryzon, prawy górny róg) w jednym preparacie mikroskopowym. Mniejsze czerwone krwinki należą do ssaka. Mikrofotografia krwinek: Adam Huttenlocker, zdjęcie myszarki: Anne Burges, zdjęcie platany szponiastej: Tim Vickers.

Publikacja:

Huttenlocker, A. K., & Farmer, C. G. (2017). Bone Microvasculature Tracks Red Blood Cell Size Diminution in Triassic Mammal and Dinosaur Forerunners. Current Biology, 27(1), 48–54. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.10.012

 • Zaplanuj wizytę w JuraParku
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Krasiejów
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Solec
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Bałtów
  Wchodzę