„Ciężarna” samica tyranozaura

Data publikacji: 18.09.2016

Paleobiologia molekularna jest nauką studiującą pozostałości substancji organicznych budujących ciała organizmów kopalnych za życia.

Tekst Dawid Surmik (Stowarzyszenie Delta).

Paleobiologia molekularna jest nauką studiującą pozostałości substancji organicznych budujących ciała organizmów kopalnych za życia. Jest to nauka interdyscyplinarna wspierana przez szereg różnych dziedzin wiedzy, w szczególności biochemię. Analizy chemiczne mają zastosowanie w studium stanu zachowania kości wymarłych kręgowców na poziomie mikrostrukturalnym.

W 2005 roku ukazała się praca Mary Schweitzer z zespołem, którzy opisali na łamach Science kości tyranozaura ze szczególnym rodzajem tkanki kostnej, występujący wyłącznie u samic krokodyli, oraz ptaków w okresie poprzedzającym składanie jaj i związany z wtórnym wchłanianiem wapnia na potrzeby budowy skorup jaj. Badania te miały jednak swoją kontynuację i tak w marcu 2016 w Scientific Reports ukazała się publikacja zespołu Schweitzer, gdzie do i tak już bogatego zaplecza analitycznego dodano badania histochemiczne. Metoda histochemiczna polega ocenie reakcji chemicznej badanej tkanki zwierzęcej na potraktowanie odpowiednim odczynnikiem. W tym przypadku zaobserwowano reakcję świadczącą o obecności w tkance mukopolisacharydów, związków chemicznych, które także występują we współczesnych kościach „ciężarnych” krokodyli i ptaków.

Scientific Reports 6, 23099; Figura 2

Scientific Reports 6, 23099; Figura 2

Tego typu badania mają coraz bardziej powszechne zastosowanie w badaniu skamieniałości i świadczą o tym, że pierwotne związki organiczne mogą przetrwać miliony lat w niezmienionym stanie. Jest to ważne dla zrozumienia ewolucji tych zwierząt na poziomie ich organizacji tkankowej, komórkowej, a nawet cząsteczkowej.

Źródła:

 1. Schweitzer, M. H., Wittmeyer, J. L. & Horner, J. R. Gender-specific reproductive tissue in ratites and Tyrannosaurus rex. Science 308, 1456–1460 (2005).
 2. Schweitzer, M. H. et al. Chemistry supports the identification of gender-specific reproductive tissue in Tyrannosaurus rex. Scientific Reports 6, 23099; doi: 10.1038/srep23099 (2016).
  http://www.nature.com/articles/srep23099

 

 • Zaplanuj wizytę w JuraParku
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Krasiejów
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Solec
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Bałtów
  Wchodzę