Kopalne białka niekolagenowe sprzed 75 milionów lat

Data publikacji: 10.11.2016

Chemiczne ślady keratyny beta z pazura owiraptozaura Citipati

Tekst Dawid Surmik (Stowarzyszenie Delta).

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej (NCSU) opublikowali na łamach Proceedings of the Royal Society B wyniki swoich badań nad stanem zachowania pierwotnych białek w osłonce pazura owiraptozaura, Citipati osmolskae. Nazwa gatunkowa tego dinozaura została nadana przed odkrywców (Clark, Norell i Barsbold, 2001) na cześć Prof. Halszki Osmólskiej (1930-2008), wybitnej polskiej paleontolog. Sam okaz, został odkryty kilka lat wcześniej, bo w 1995 roku. Był on znakomicie zachowany w wyniku szybkiego pogrzebania przez wydmę piaskową. Preparując okaz, naukowcy zwrócili uwagę na cienką soczewkę białego materiału, która wykraczała poza jeden z pazurów i różniła się teksturą i barwą, zarówno od kości, jak i osadu otaczającego. I właśnie ta warstewka była obiektem badań Alison E. Moyer, doktorantki Mary Schweitzer, wybitnej specjalistki od tafonomii molekularnej. Badania strukturalne (elektromikroskopowe) oraz testy antygenowe (immunohistochemiczne) ujawniły obecność keratyny beta, białka budującego twory rogowe.
Amerykańscy badacze zasugerowali istotną rolę wapnia w zachowaniu pierwotnej materii organicznej. Spostrzeżenie to jest niezwykle ciekawe, bowiem do tej pory wszystkie znane przypadki zachowania organiki białkowej miały związek z ich „zbudowaniem” w sieci krystaliczne minerałów żelaza. Pokazują to liczne prace zespołu Mary Schweitzer, a także publikacja z polskiego materiału triasowego (Surmik i in., 2016).

Źródło: www.dailymail.co.uk

 • Zaplanuj wizytę w JuraParku
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Krasiejów
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Solec
  Wchodzę
 • Przejdź na stronę
  Jurapark Bałtów
  Wchodzę